Dnes se hodně hovoří i o keltských základech křesťanských svátků u nás. Podle některých zpráv Keltové (nebo jejich předkové) opravdu již před třemi tisíci lety uctívali poslední říjnovou noc a v první listopadový den boha mrtvých Anwinna. Věřili, že se mrtví na počátku listopadu nakrátko vracejí mezi živé. Aby duchové nebloudili na cestě zpět do říše mrtvých, svítili jim na cestu lampičkami vydlabanými z kořenové zeleniny. Sami se před záhrobními silami chránili převleky a pomalovanými tvářemi.

Svátek Všech svatých připadá na den 1. listopadu. Vychází ze skutečné události z roku 609 po Kr. Tou bylo vysvěcení Pantheonu (původního chrámu všech římských bohů) v Římě jako křesťanského chrámu. 1. listopad je zasvěcen památce všech svatých, tedy i těm, kteří se neslaví jednotlivě.

Na druhý listopadový den připadá Památka zesnulých - nebo také Památka všech zemřelých. Je významným svátkem, který lidé znají pod názvem Dušičky.

Otázky:

Souvisí svátek Všech svatých s americkým Hallowenem? Podobný svátek slavili i Anglosasové. Když se v novověku tento zvyk rozšířil i do Spojených států, dostal svátek All Hallow´s Day (Hallowen) nový obsah. Spojily se tu tradice pohanské i křesťanské, spojily se obyčeje svátku Všech svatých se zvyky, zachovávanými k uctění památky zemřelých v den následující.

Anglický nebo anglosaský název All Hallow´s Day tedy odpovídá českému spojení svátek Všech svatých... Je tomu tak?
Jistě, je. A to nejen proto, že tak můžeme spojení přeložit, ale i pro vlastní obsah, který označuje. Jen ty naše české Dušičky jsou podle mého soudu komornější a intimnější než tradice halasného Hallowenu, která u nás kořeny nemá...

autor : Zbyněk Holub