Traviny, obiloviny a jiná sušina - barva - krémová